woensdag 25 januari 2017

De schoorsteenverger

Dir zie je niet zoveel meer. Wanneer je een houtkachel hebt is het toch elk jaar nodig dat de pijp wordt geveegd. Ook nodig voor je brandverzekering. Enkele foto's van de geveltoerist.


.


Zondagse wandeling.

Langs het kanaal gewandeld achter ons dorp Vaassen. Veel watervogels in de enkele open stukken en prachtige creaties langs de oevers door mist en vorst. Plus voortdurend vechtende waterhoentjes.
open stukken en prachtige creaties langs de oevers, Plus voortdurend vechtende waterhoentjes.